ผลการดำเนินงานและคะแนนฯ_ระดับกรม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2558 [31/3/2559]   2558 428
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2557 [9/11/2558]   2557 369
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2556 [28/8/2558]   2556 438
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2555 [28/8/2558]   2555 428
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2554 [28/8/2558]   2554 335
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2553 [28/8/2558]   2553 346
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2552 [28/8/2558]   2552 260
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2551 [28/8/2558]   2551 399
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2550 [28/8/2558]   2550 422
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2549 [28/8/2558]   2549 314
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2548 [28/8/2558]   2548 391
 คะแนนคำรับรองฯ ระดับกรม ปี 2547 [28/8/2558]   2547 418
 คะนนคำรับรองฯ ส่วนราชการระดับกรม_สังกัดกระทรวงสาธารณสุข [28/8/2558]   2556 417